Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Revize jako nástroj prevence před riziky v domě

Bezpečnost, dalo by se říci nevyčerpatelné téma. Ano tomuto tématu se věnujeme dost často a myslím si, že oprávněně.

Přehled povinných kontrol a revizí naleznete v článku Přehled kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domechna www.pronasdum.cz

Mnohokrát jsem psal, že všechna zařízení, která jsou pod legislativní kontrolou, jsou na tom dobře. Ty části domu bez této podpory jsou na tom daleko hůř. I tak mají jedno společné. Jistě se zeptáte co. Co může mít společného třeba výtah se zábradlím u vchodu do budovy, či vstupní portál?

Společné mají to, že na ně působí čas, naše používání, a tím se opotřebovávají, ztrácí své technické vlastnosti a jednou se mohou stát nefunkčními. Co hůř, mohou se stát nebezpečnými pro své okolí.

A je zde ještě jedna věc, respektive skutečnost, kterou mají společnou. Je to forma spoluvlastnictví. Jistě víte, co tím míním. Ano, každý vlastník zodpovídá za ono spoluvlastnictví.

Přesto schvalování činností vedoucích k tomu, aby všechny společné části budovy byly v dobrém a bezpečném stavu, představuje největší problém v rámci činnosti celého domu. Dokonce i schvalování úkonů pro zařízení pod legislativním dozorem je mnohdy doprovázeno komentáři o jejich potřebě, jejich nutnosti.

V čem je vlastně problém. Proč je tak velká neochota vlastníků a družstevníků ve schvalování aktivit souvisejících s bezpečností a plnou funkčností našich domů v komplexním měřítku?

Jsem si téměř jist, že je to přetrvávající neznalost a možná i neochota celý problém vlastnictví opravdu pochopit. Tento problém je možné prolomit jenom osvětou a vzděláváním vlastních členů.

Je totiž nutné si uvědomit, že všechno trvá, až se strhá a jednou, bude každá část našeho domu ve stavu, kdy vypoví svoji funkčnost dle našich představ.

Tady připomenu to, co velmi často říká kolega Ing. Hrdlička, a to je odpovědnost statutárního orgánu dle OZ paragraf 159. A všem, kteří vykonávají tuto odpovědnou funkci, zaujměte obrannou strategii. Tedy alespoň v těch domech, kde se vám nedaří prosazovat nezbytná opatření vedoucí k plné funkčnosti a bezpečnosti všech společných částí budov. Co tím míním?

Sepište všechna potenciální nebezpečí ve vašem domě. Zařaďte do nejbližšího programu vašeho shromáždění bod o technickém seznamu a nechte jmenovitě hlasovat o odstranění závad. Tímto způsobem ochráníte sebe. Budete totiž schopni prokázat, že jste činili maximum pro to, aby k potenciálnímu nebezpečí nedošlo. Tak tím dáte jasně najevo všem členům, respektive družstevníkům, že odpovědnost za budovu nesou i oni stejnou měrou jako statutární orgán.

V úvodu jsem poukázal na zařízení, která podléhají státem stanoveným kontrolám a revizím. Doporučuji vytvořit si pro váš dům i soubor zařízení a prvků, které budou podléhat vašim termínům a způsobům kontroly. Tento si dejte na shromáždění odhlasovat. Vznikne tak v podstatě komplexní soubor zařízení a prvků, které budete kontrolovat včetně toho v jakých termínech a rozsahu. A o tomto přístupu můžeme říct, že Revize se stanou ve vašem domě nástrojem bezpečnosti, nikoliv jakési nutnosti.

Všem přeji ať prosazování nutných kontrol, revizí a ostatních opatření, která vedou k bezpečnému, ekonomickému a modernímu bydlení se daří prosazovat bez větších problému

Autor: Petr Němec, Pro náš dům, z.s.