Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Jaká jsou pravidla bezpečného provozu výtahu?

V článku Revize jako nástroj prevence před riziky v domě se věnuji problematice revizí a kontrol v bytovém domě v širších souvislostech. Výtah je ve své podstatě jedno ze zařízení, které představuje vysoké riziko. Výtah má však jednu obrovskou výhodu. Jsou u něj přesně specifikované technické parametry pro provoz a spolu s nimi i systém dozoru, kontrol a revizí.

A zde se dostávám k velice důležitému momentu. Dle nařízení EU, které česká legislativa přijala jako EN 80 81 je stanoveno, že všechny výtahy, které jsou na území České republiky, musejí projít technickou kontrolou v termínu do 31. 3. 2011. Tato kontrola má provést zjištění technického stavu v návaznosti na výše uvedenou normu. Má stanovit, jaká rizika výtah představuje a stanovit v jakém termínu mají být tyto závady odstraněny.

Rizika byla rozdělena do tří skupin s termíny jejich odstranění:

  • Riziko vysoké úrovně - termín na odstranění do 5 let
  • Riziko střední úrovně - termín na odstranění do 10 let
  • Nízká úroveň - může být odstraněno v dlouhém časovém úseku nebo při modernizaci příslušného dílu.

Mezi rizika vysoké úrovně zejména patří:

  • klec je bez dveří
  • nevyhovující nárazníky
  • chybí oboustranná komunikace při uvíznutí ve výtahu
  • nevyhovující zachycovače a nevhodné omezovače rychlosti
  • dveřní uzávěra
  • kontrola zatížení klece
  • revizní jízda

O dalších rizicích se raději ani nezmiňuji. Možná se zeptáte proč. Důvod je velmi jednoduchý. V současné době existuje obrovské množství výtahů, které bohužel alespoň jednu z vysokých rizik mají. I když, již minimálně 4 roky, dle legislativy všechny výtahy mají, nebo by měly mít všechny vysoká rizika odstraněna.

Možná si, řeknete, proč o tom ten Němec zase píše. Vždyť se na toto téma napsalo již dost článků. Bohužel nyní z pracovních důvodů jedním takovým výtahem musím jezdit. A osobní prožitky, mne přesvědčily, že opět zmínit a upozornit na naše výtahy by mohlo být prospěšné. Prospěšné pro ty, kteří v rizikovém výtahu jezdí, pro ty, kteří za tento výtah odpovídají, ale také pro ty, kteří tento výtah, na hraně zákonnosti udržují při životě.

Ten, kdo výtahem jezdí, je převážně vlastník či družstevník a osoby, které do výtahu přivede. Tito lidé jsou v ohrožení zdraví a dovolím si říct, že i života. Na druhou stranu, tyto osoby jsou klíčovou silou pro uvedení do správného, tedy bezpečného stavu. Jak? No přece schválením opravy!

Bez ní se bude nadále jezdit nebezpečně. Jal dlouho? No přece do průšvihu!

A nyní tady máme statutární orgán. Výbor či předseda. Asi si neuvědomují, že provozováním rizikového výtahu jsou jednou nohou, každý den, každou hodinu, minimálně ve velkém průšvihu.

Rád bych upozornil, že za výtah odpovídá statutární orgán, nikoliv servisní firma. Ta dělá pouze to, co jí zadáte.

Rada? Co nejrychleji zařaďte do programu schůze odsouhlasení postupu a termíny opravy. Pokud nebudete vyslyšeni, nebude odsouhlaseno, vypněte výtah. Nikdo jiný to za vás neudělá. A odpovědnost nesete vy!

A na závěr servisní společnosti. I těm bych si dovolil radu a upozornění. Pokud dojde k vážnému problému i vy budete muset dokázat, že jste mimo hru. Že jste nepomáhali provozovat výtah, který nesplňuje technické prostředky. Věřím, že i vaše jasné a zřetelné upozornění k vlastníkům či družstevníkům třeba pomůže.

Všem přeji, ať vaše jízdy jsou výtahem, jsou jenom bezpečné a spolehlivé a ať se při jízdě nemusíte bát. Ani jako jedoucí, ani jako osoba odpovědná.

Autor PeN